Krása i užitek

Podíváme-li se dnes na stavební architekty a jejich práce, zjistíme, že postmodernismus v architektuře se projevuje jistou nevázaností a nekonformností tvarů a spoustou neotřelých řešení. Osciluje rovněž mezi ultramoderními a klasickými materiály. Zamysleme se ale – dělá dostatek pro člověka? Je vskutku skvostné, když budova je osazena efektními vnějšími výtahy. Podívejme se ale dovnitř. Další výtahy. Ano, v desetipatrové budově, plné seniorů je to zcela logické a oprávněné. Naopak, je třeba dbát i na správné rozměry pro případné vozíčkáře. Ale co ve veřejném prostoru, sportovním komplexu, kancelářské budově? Není to už trochu přehnané?

Kde se skrývá člověk?

Člověk je od přirozenosti nadán nutností se hýbat. Proč tedy není větší pozornost upřena na schodiště , nežli na technické pomůcky, které ho nahrazují? A není to škoda?